Polis voorwaarden en clausules

Voorwaarden winterstalling OOM Verzekeringen

Sla je jouw strandhuisje tijdens de winterperiode op? Dan gelden er vanuit de polisvoorwaarden een aantal voorwaarden aan de stallingslocatie.

Zorg dan dat het opslagterrein of de opslagruimte aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Indien de winterstalling niet aan deze voorwaarden voldoet, is het strandhuisje niet verzekerd tijdens de stallingsperiode.

–        Het opslagterrein of de opslagruimte is verdeeld in clusters met een oppervlakte van maximaal 1.000 m2.

–        De ruimte tussen de clusters is minimaal 7 meter.

–        Rondom de opgeslagen strandhuisjes is minimaal 50 centimeter vrije ruimte.

–        De strandhuisjes zijn niet in kolommen boven elkaar opgeslagen.

–        Het opslagterrein of de opslagruimte is goed toegankelijk voor hulpdiensten.

–        Er zijn geen gasflessen of licht ontvlambare stoffen op het opslagterrein of in de opslagruimte. En ook niet in de zaken die op het opslagterrein of in de opslagruimte zijn opgeslagen.

–        Laat geen waardevolle en diefstalgevoelige zaken achter in de strandhuisjes of andere strandaccommodaties die je tijdens de winterperiode heeft opgeslagen. Onder waardevolle en diefstalgevoelige zaken verstaan we onder meer audiovisuele apparatuur, inclusief randapparatuur, en geluid- en beelddragers.

 

Hoe zit het met de polisvoorwaarden?

In de polis staat een link naar de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen. Als je op de link klikt openen de voorwaarden en formulieren.

 

Verzekeringskaarten